Kernsupport maakt gebruik van wetenschappelijke testen om snel inzicht te krijgen in mensen. Deze testen zijn hulpmiddelen in het proces en geen doel op zich. Coaching is en blijft immers mensenwerk.

Wilt u uzelf testen? Meld u aan en vul de test in.

Kernsupport

Kernsupport