KernSupport_12Kernsupport maakt gebruik van gespecialiseerde wetenschappelijke testen om snel inzicht te krijgen in mensen. De testen, zoals de energie check-up, kunnen wel een goede indicatie geven over de mentale conditie van een persoon, waarna een plan van aanpak voor burn-out begeleiding, coaching, counseling of psychische begeleiding kan worden opgesteld. Deze testen zijn hulpmiddelen in het proces en geen doel op zich. Coaching is mensenwerk en dat blijft het.

Kernsupport

Kernsupport