Doelgroep

Iedereen die steeds de indruk heeft dat hij tijd te kort heeft. Mensen die merken dat anderen hun kostbare tijd stelen. Wegens “omstandigheden” niet weten aan wat eerst te beginnen. Personen die elke dag met veel stress van hun werk vertrekken, en de dag daarna met evenveel stress terug aan hun taak beginnen.

Verantwoording

Tijd is het enige “bezit” dat we nooit terugkrijgen. Wanneer een seconde voorbij is, is dat voor eeuwig. Toch springen wij er vaak zeer slordig mee om. Vaak zijn wij slachtoffer van tijddieven. Tijd vretende situaties die op de werkvloer uit de hand zijn gegroeid, zonder dat wij het merken. Telefoontjes die we niet hadden verwacht, een “binnenbrandje” dat dringend moet geblust worden, …. . Deze training richt zich tot diegenen die zinvoller en effectiever met hun tijd willen omspringen. Mensen die meer willen doen in minder tijd en die tijd willen overhouden, om te doen wat ze graag doen.

Inhoud

We onderzoek de invloed van de tijd op de persoonlijkheid. We gaan op zoek naar de verantwoordelijken voor ons tijdverlies. We bepalen de doelen en hun prioriteiten. We gaan een degelijk werkplan opmaken op korte en lange termijn. We bekijken wat wij aan anderen kunnen en moeten overlaten. We zullen assertiever moeten worden en op en goede manier “nee” moeten leren zeggen. We gaan evalueren wat dringend is en belangrijk. We zullen stress en burn-out toestanden herkennen en vermijden. We leren omgaan met interne en externe tijdverspillers.

Resultaat

  • Prioriteiten stellen
  • Onderscheid maken in de aard van uw taken
  • Delegeren
  • Assertief zijn en “nee” zeggen
  • Systematisch plannen op korte- en lange termijn
  • Een aangepast tijdsbeheer hanteren
  • Interne en externe tijdverspillers aanpakken
  • Inzicht in de diverse persoonlijkheden
  • Stress en burn-out herkennen en vermijden
  • Vrije tijd voorzien

Activiteiten kalender: 'Timemanagement'

9.30 – 16.00uur, 2 dagdelen
Prijs: € 495,--
Datum: 18 en 25 april 2017

Kernsupport

Kernsupport