Doelgroep

Alle werkgroepen die als team moeten functioneren, zeker wanneer de resultaten afhangen van het team. Door een actie teambuilding wordt de groep hechter aan elkaar gesmeed en trekken ze aan één koord.

Verantwoording

Door een actie teambuilding wordt de groep hechter aan elkaar gesmeed. Er is nog meer bereidheid om voor elkaar en met elkaar te werken. Men leert de leden van de groep kennen in een ander verband. Men kan daardoor beter inspelen op die anderen en houdt meer rekening met de andere persoonlijkheid. Men krijgt een idee van de “swot” van de anderen. De kans dat na een teambuilding er nog mensen langs de kant blijven staan is zeer gering. Men heeft immers als groep iets mee gemaakt, iets gepresteerd.

Inhoud

We gaan kijken wat binnen een groep de mensen aan elkaar bindt. Hoe de meeste groepen evolueren. Welk zijn de klassieke rollen die gespeeld worden. Hoe verwerft men welke rol. Hoe wordt de macht verdeeld en door wie. Hoe kunnen we de groep sturen en rendabel maken. Is er een rol voor een coach bij een teambuilding of laten wij dat over aan het team? Moeten we met verschillende groepen werken? Wat zijn de consequenties van verschillende groep?

Resultaat

  • Men krijgt zicht op de werking van de groep.
  • Men merkt wie welke rol speelt, en hoe we hem het best aanpakken.
  • We leren de grenzen van het team kennen.
  • Het team is een geheel geworden.
  • Wij hebben oog voor de non-verbale communicatie binnen de groep.
  • We gaan leren met het team te werken naar een bepaald doel.
  • We leren ze zichzelf coachen en trainen.

Kernsupport

Kernsupport