Doelgroep

Iedereen die voor een groep moet spreken, hetzij beroepshalve, hetzij sociaal. Ofwel moet hij een groep van iets overtuigen, ofwel moet hij informatie overbrengen.

Verantwoording

Het is voor de meeste mensen moeilijk om te spreken voor een groep. Plankenkoorts, podiumvrees, vlindertjes in de buik, zelfs de meest ervaren toneelspeler heeft er nog vaak last van. Maar hoe meer zelfvertrouwen men heeft, hoe beter kan men omspringen met deze vrees. Een goede voorbereiding, het beheersen van het verhaal, wat technieken en al dan niet een goede ondersteuning van audio- en videomiddelen doen wonderen.

Inhoud

We bekijken de noodzaak van een goede voorbereiding. Dat is immers de halve presentatie. We helpen de deelnemers een goede analyse maken van de boodschap die men wil brengen. We geven inzicht in het opmaken van de tekst. We denken na over de te volgen procedures en zorgen voor een structuur. We hebben het over communicatievaardigheden, hun effecten en technieken. Beoordelen van de doelgroep, hun samenstelling en achtergrond. Bekijken van de locatie en opstelling ervan. Hulp bij de keuze van hulpmiddelen. Een stukje lichaamstaal. Basis van groepsdynamiek en rollen. Opvang bij het krijgen van reacties: rondvragen, onderscheid tussen “echte” en “valse” reacties.

Resultaat

  • Men is bewust van de noodzaak van een goede voorbereiding.
  • Veel efficiëntere presenteren minder lang en minder vaak.
  • Beter gevoel voor en na de presentatie.
  • Zelfzekerder.
  • Meer respect en erkenning van de toehoorders.
  • Grotere luisterbereidheid.
  • Het behalen van het doel van de presentatie.
  • Plezier krijgen in dit werk.

Kernsupport

Kernsupport