Doelgroep

Iedereen die op de werkvloer gesprekken moet houden: functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken of slechtnieuwsgesprekken, zowel leiding gever als leiding krijger.

Verantwoording

Voor het personeelsmanagement zijn gesprekken met personeel niet meer weg te denken. Deze gesprekken zijn niet eenvoudig. Men heeft te kampen met vooroordelen, verkeerde communicaties, te beperkte of te ruime functieomschrijvingen, privileges, tradities en gewoontes, groepsdynamiek en rollenpatronen. Kortom een geheel van factoren die een rol spelen. Alleen de wetenschap dat die dingen allemaal mee spelen, toont de moeilijkheid aan om deze gesprekken zo vruchtbaar mogelijk te maken. Nochtans zijn het deze gesprekken die de samenhang, het goed functioneren van het bedrijf en het vermijden van conflicten enorm kunnen bevorderen. Dit op voorwaarde dat deze gesprekken zo professioneel en eerlijk mogelijk worden gehouden en niet omdat het nu eenmaal moet.

Inhoud

Wij bekijken samen hoe wij de bereidheid en bekwaamheid kunnen vergroten bij onze medewerkers. Welke stijlen van attitude kunnen we aannemen om deze gesprekken te voeren. Hoe we conflicten kunnen vermijden of oplossen. Natuurlijk bekijken wij ook hoe het zit met de communicatie: hoe brengen wij de boodschap, de opdracht? Wat houdt een functioneringsgesprek of een beoordelingsgesprek in? Hoe brengen we slecht nieuws? Hoe krijgen we de meeste feedback? Waar ligt het evenwicht tussen zakelijkheid en menselijkheid.

Resultaat

  • Inzicht in de rol vaan de leidinggevende
  • Inzicht in de verschillende functies van de leidinggevende
  • Hanteren van de leidingstijlen
  • Motiveren van anderen
  • Plannen en tijdsbeheer
  • Houden van personeelsgesprekken
  • Inzicht in de diverse persoonlijkheden
  • Analyseren van situaties
  • Op de juiste manier reageren
  • Grotere sociale en communicatieve vaardigheden

Kernsupport

Kernsupport