Doelgroep

Iedereen die leiding moet geven, zowel het topmanagement als mensen van het middenkader, maar ook ploeg – en teamverantwoordelijken, werfleiders, meestergasten, trainers van sportverenigingen, clubbesturen, enz.

Verantwoording

Meestal gaat men om mensen te motiveren intuïtief te werk, zonder blijven stil te staan of de aanpak wel de juiste is. Motiveren wordt steeds complexer, en de eisen talrijker. Onderzoek en onze eigen ervaring leert ons dat financiële motivatie maar heel even duurt (maximaal 3 maanden). Bovendien is er meestal geen mogelijkheid om met het geldzakje mensen te motiveren. Mensen motiveren op een algemene manier kan niet meer. We moeten onze motivatie aan de persoon aanpassen. We zullen onze motieven ergens anders moeten vandaan halen. Gelukkig kunnen we de vaardigheden die nodig zijn bij het motiveren aanleren.

Inhoud

In de training maakt men de deelnemers wegwijs in de basisregels van motiveren. We reiken oplossingen aan voor de problemen die zich kunnen voordoen. Wij bekijken samen hoe wij de bereidheid kunnen vergroten bij onze medewerkers. Hoe we conflicten kunnen vermijden of oplossen. Welke motieven we het beste kunnen gebruiken, aangepast aan de persoon. Natuurlijk bekijken wij ook hoe het zit met de communicatie: hoe brengen wij de boodschap, de opdracht? Wat houdt een functioneringsgesprek of een beoordelingsgesprek in ten opzichte van de motivering? Hoe kunnen we nog motiveren bij slecht nieuws.

Resultaat

  • Inzicht in de rol vaan de leidinggevende als motiveerde persoon.
  • Inzicht in de verschillende mogelijkheden om te motiveren.
  • Houden van personeelsgesprekken.
  • Inzicht in de diverse persoonlijkheden.
  • Analyseren van situaties.
  • Op de juiste manier reageren.
  • Grotere sociale en communicatieve vaardigheden.

Kernsupport

Kernsupport