Verantwoording

Tussen de sociologie en de psychologie was er nog een vacuüm. Sommige reacties van een groep waren niet te verklaren van uit één van deze twee benaderingen. Een team is niet zomaar een groep mensen. Iedereen die er deel van uitmaakt krijgt en kiest één of meerdere rollen in te vullen om zijn plaats binnen het geheel in te nemen. Zij functioneren het beste in het team wanneer zij de rol kunnen vervullen die hen het beste ligt. Voor diegene die leiding geeft is het punt de leden te helpen en te sturen om hun plaats binnen de groep zo snel mogelijk te herkenen en deze bewust of onbewust te laten in vullen.

Vanuit de groep worden er ook bepaalde regels opgelegd die het functioneren als geheel moeten bevorderen. Deze regels kunnen echter zo sterk op het individu doorwegen dat de persoon zelf minder presteert en slechter rendeert. Stress en conflicten kunnen hierdoor optreden. Vooral de gelijkvormigheids druk kan zeer zwaar doorwegen en beslissingen in de groep ontlokken die enkel dienen om deze gelijkvormigheid te bewaren, maar voor het functioneren als groep negatief werken en contraproductief zijn. Van deze mogelijke invloeden moet de leider op de hoogte zijn en deze herkennen, om op gepaste manier te kunnen reageren.

Doelstelling

 • Meer inzicht verwerven in de groep.
 • De motivatie van de groep definiëren.
 • De druk herkennen vanuit de groep op het individu.
 • Controle houden op de beslissingen van de groep.
 • De dynamiek van een groep.
 • Werkvergaderingen leiden
 • Conflicten vermijden binnen de groep en ze eventueel oplossen.

Programma

 • Bewust maken van de groepsdynamiek via praktische oefeningen.
 • Communicatie en de storingen.
 • Motiveren.
 • Analyse van de groep.
 • Bepalen van het rollenpatroon van de groepsleden.
 • Conflicten behandeling.

Kernsupport

Kernsupport