Doelgroep

Managers, in- en verkopers, vertegenwoordigers van belangengroepen en non-profit organisatie, mensen uit de politiek.

Verantwoording

Conflicten kunnen overal ontstaan. Wanneer één of meerdere partijen zich aangevallen voelen in hun waarde, in de meest brede zin, ontstaat er een conflict. Dit conflict is er niet van vandaag op morgen gekomen. Een conflict ziet men meestal aankomen als men er wil opletten. Maar soms was het ons toch te vlug af. Wij dachten dat alles koek en ei was, en nu staat men met “getrokken messen “tegenover elkaar. Onderhandelen is het beste middel om twee doelstellingen of belangen niet parallel lopen of zelfs haaks tegenover elkaar staan te verzoenen. Men moet tot een vergelijk komen. Men zal moeten inleveren, maar ook kunnen krijgen. Heel vaak is het al voldoende om de vooroordelen op te ruimen. Het meest ideale is een “win-win” uitslag. Een oplossing waarin alle partijen zich kunnen in terugvinden. Indien de oplossing er gekomen is, doordat één partij zich te hard heeft opgesteld en zijn voorwaarden er heeft kunnen doordrukken, heeft deze oplossing meestal maar een kort leven.

Inhoud

We gaan op zoek naar de oorzaak van het conflict. Eerste zorgen dat ieder standpunt gekend is. De parijen moeten assertief optreden. Bereidheid creëren om naar een verzoening te streven. Wat doen we met vooroordelen? Zijn ze goed of slecht?

Om tot een oplossing te komen, moeten we nu gaan onderhandelen. We bekijken de noodzaak van een goede voorbereiding. Een stuk empathie hebben we nodig: hoe zal de andere(n) reageren, wat willen zij zeker en wie is hun achterban? Waarmee kunnen we ruilen en wat willen wij zeker, zijn dingen die we ook het beste op voorhand weten. We bekijken hoe we de onbespreekbare dingen duidelijk naar voor brengen. Ook onze houding gaan we onder de loep nemen. Hoe kunnen we vermijden dat de onderhandelingen blokkeren? Welke signalen duiden op het ontstaan van een conflict en hoe ruimen we dat op. Uiteraard komt er een groot stuk communicatie aan bod tijdens deze training. Ook groepsdynamiek en “macht” spreken een woordje mee.

Resultaat

 • Men merkt vaak het ontstaan van het conflict en kan op tijd ingrijpen
 • Men weet de oorsprong het conflict en kan anticiperen
 • Men kan onderhandelen, zonder iemand te be- of veroordelen
 • Men blijft objectief
 • Men maakt de anderen assertief om het probleem te uiten
 • Men leert inzicht geven in het conflict aan de partijen
 • Men is bewust van de noodzaak van een goede voorbereiding. Niet “nadenken” maar “voordenken” bij de confrontatie
 • Men vermijdt harde stelling
 • Beter gevoel na de moeilijke klus
 • Zelfzekerder
 • Meer respect en erkenning van de deelnemers aan de onderhandelingen
 • Grotere luisterbereidheid
 • Het behalen van het doel zonder (te veel) gebroken potten
 • Plezier krijgen in dit werk

Kernsupport

Kernsupport