Doelgroep

Iedereen die klanten ontvangt in zijn verkoopsruimte en met de bedoeling van te verkopen.

Verantwoording

Dit is één van de meest onderschatte functies in de handel. Beginners in de winkelverkoop worden na een soms (nog te) korte vaktechnische opleiding, en zonder commerciële opleiding of achtergrond voor de “wolven” gesmeten. Nochtans zijn zij het die na verloop van tijd de bron van inkomsten zijn voor de hele organisatie. Vaak worden zij gekoppeld aan een oude rot in het vak, daarbij de fouten van die oude rot mee overnemend. Het gedrag van de klant in de winkel evolueert bijna dagelijks, maar men reageert daar te langzaam op. Klanten worden zoveel assertiever, willen steeds meer rondkijken en sturen de verkoper wandelen. Toch weten we dat hoe meer gesprekken er kunnen gehouden worden in deze handel, hoe meer verkoop en hoe groter de bedragen vaak. Deze mensen opleiden via een training brengt bijna steeds onmiddellijk een belangrijke omzetstijging.

Inhoud

De training begint met uit te zoeken welke de beste attitude is om klanten te benaderen. Waarom wil iemand naar iemand anders luisteren. Daar zoeken we een antwoord op. Tonen wij echte interesse in de klant, of spelen we een spel in de hoop dat hij ons niet door heeft. Wat met de vooroordelen, goed of slecht?

In een tweede onderdeel bekijken wij welke middelen de communicatie ons biedt om die houding over te brengen en ons een stevig contact met de klant geeft. Vervolgens gaan we met de klant op zoek naar zijn behoefte, binnen de mogelijkheden van ons assortiment. Indien nodig gaan we hem nog extra argumenten geven waardoor hij kan beslissen, en dit zonder “agressief” of opdringerig te worden. Wij gaan hem op een prettige manier overtuigen en als het kan met bijverkoop.

Als laatste onderdeel pakken we alle mogelijke hindernissen (nadenken, vaste merk, eerste winkel, verkopen aan een gezelschap, overleggen, …) aan en ruimen deze op.

Resultaat

 • Een perfecte klantgerichte attitude
 • Betere contacten
 • Hoger rendement van de gesprekken
 • Betere behoefteanalyse
 • Gemakkelijker overtuigen
 • Meer “erbij” verkoop
 • Argumenten gericht naar de wereld van de klant
 • Omgaan met bezwaren
 • Verkoop aan “merkverkopers”
 • Verkoop aan een “gezelschap”
 • Empathie: Hoe denkt en reageert een klant
 • Op de juiste manier reageren
 • Grotere sociale en communicatieve vaardigheden
 • Het maximum aan relatiebehoud
 • Meer plezier in het werk en dus enthousiaster

Activiteiten kalender: 'Commercieel: Verkoop naar eindverbruiker'

9.30-16.00 uur
Prijs: € 395,--
Datum: 25 april 2017

Kernsupport

Kernsupport