Doelgroep

Iedereen die zich richt tot (in- of externe) klanten via de telefoon.

Verantwoording

Verkopen en nieuwe klanten zoeken is een vak. Dit doen met de telefoon is schijnbaar de minst dure investering, het is wel niet de gemakkelijkste. U moet de klant zien te overtuigen alleen met uw telefonische kwaliteiten, uw taalgebruik en uw intonatie. U mist één belangrijk communicatiemiddel: de lichaamstaal. U bent aangewezen op uw stemtechnieken en uw empathie voor de klant.

Meestal gaat men intuïtief te werk, zonder blijven stil te staan of de aanpak wel de juiste is. Verkopen wordt steeds complexer, en de eisen talrijker. Een algemene stijl kan niet meer. We moeten onze stijl aan de klant aanpassen. Er wordt behoorlijk wat competentie gevraagd. Daarover gaat deze training.

Inhoud

De training begint met uit te zoeken welke de beste attitude is om klanten te benaderen. Waarom wil iemand naar iemand anders luisteren. Daar zoeken we een antwoord op. Tonen wij echte interesse in de klant, of spelen we een spel in de hoop dat hij ons niet door heeft. In een tweede onderdeel bekijken wij welke middelen de communicatie ons biedt om die houding over te brengen en ons een stevig contact met de klant geeft. Wij gaan met de klant op zoek naar de behoefte van de klant, binnen de mogelijkheden van ons assortiment. Deze behoefte moeten bij telefonische verkoop nog vaak creëren. Vervolgens gaan we hem argument geven waardoor hij kan beslissen. Wij gaan hem overtuigen. Als laatste onderdeel pakken we alle mogelijke hindernissen (nadenken, vaste merk, eerste offerte, overleggen,…) en ruimen deze op.

Resultaat

 • Een perfecte klantgerichte attitude
 • Betere contacten
 • Hoger rendement van de telefoongesprekken
 • Betere behoefteanalyse
 • Gemakkelijker overtuigen
 • Argumenten gericht naar de wereld van de klant
 • Omgaan met bezwaren
 • Empathie: Hoe denkt en reageert een klant
 • Op de juiste manier inspelen
 • Grotere sociale en communicatieve vaardigheden
 • Het maximum aan relatiebehoud
 • Meer plezier in het werk en dus enthousiaster

Kernsupport

Kernsupport