Doelgroep

Managers, in- en verkopers, vertegenwoordigers van belangengroepen, mensen uit de politiek.

Verantwoording

Onderhandelen is het beste middel om twee doelstellingen of belangen niet parallel lopen of zelfs haaks tegenover elkaar staan naar elkaar te brengen. Men moet tot een vergelijk komen. Men zal moeten inleveren, maar ook kunnen krijgen. Het meest ideale is een “win-win” uitslag. Een oplossing waarin alle partijen zich kunnen in terugvinden. Indien de oplossing er is gekomen, doordat één partij zich te hard heeft opgesteld en zijn voorwaarden heeft kunnen doordrukken, heeft deze oplossing meestal maar een kort leven.

Inhoud

We bekijken de noodzaak van een goede voorbereiding. Een stuk empathie hebben we nodig: hoe zal de andere(n) reageren, wat willen zij zeker en wie is hun achterban? Waarmee kunnen we ruilen en wat willen wij zeker, zijn dingen die we ook het beste op voorhand weten. We bekijken hoe we de onbespreekbare dingen duidelijk naar voor brengen. Ook onze houding gaan we onder de loep nemen. Hoe kunnen we vermijden dat de onderhandelingen blokkeren? Welke signalen duiden op het ontstaan van een conflict en hoe gaan we dat uit de weg. Uiteraard komt er een groot stuk communicatie aan bod tijdens deze training. Ook groepsdynamiek en “macht”spreken een woordje mee.

Resultaat

  • Men is bewust van de noodzaak van een goede voorbereiding. Niet “nadenken” maar “voordenken”
  • Men stelt zich niet hard meer op. Men weet immers de beperkingen
  • Men creëert ruimte voor discussie
  • Beter gevoel na de moeilijke klus
  • Zelfzekerder
  • Meer respect en erkenning van de deelnemers aan de onderhandelingen
  • Grotere luisterbereidheid
  • Het behalen van het doel zonder (te veel) gebroken potten
  • Plezier krijgen in dit werk

Kernsupport

Kernsupport