De vele, prettige reacties van de deelnemers aan onze cursus “de Menselijke Manager” vertellen Kernsupport dat ze met deze cursus een grote behoefte van vele leidinggevenden invullen.

Deze cursus is gemaakt in samenspraak met andere leidinggevenden. Voor de verwezenlijking ervan heeft Kernsupport steun gezocht bij gespecialiseerde psychologen en ervaren docenten om u het beste van het beste te kunnen aanbieden.

De reacties van diegenen die deze cursus hebben gevolgd zijn zeer, zeer positief. De cursus beantwoordt volledig aan de verwachtingen die zijn naam inhoud.

De voordelen de cursus zijn grandioos:

 • Veel meer zelfvertrouwen.
 • Beter leidinggeven.
 • Meer ondernemer worden.
 • Grotere klantgerichtheid.
 • Beter motiveren.
 • Minder verzuim en meer bereidheid.
 • Hoger rendement en meer verkoop.
 • Prettiger werken.

Misschien ook iets voor u?

U ontvangt na deelname een certificaat.

Doelgroep

Alle werkgroepen die als team moeten functioneren, zeker wanneer de resultaten afhangen van het team. Door een actie teambuilding wordt de groep hechter aan elkaar gesmeed en trekken ze aan één koord.

Verantwoording

Door een actie teambuilding wordt de groep hechter aan elkaar gesmeed. Er is nog meer bereidheid om voor elkaar en met elkaar te werken. Men leert de leden van de groep kennen in een ander verband. Men kan daardoor beter inspelen op die anderen en houdt meer rekening met de andere persoonlijkheid. Men krijgt een idee van de “swot” van de anderen. De kans dat na een teambuilding er nog mensen langs de kant blijven staan is zeer gering. Men heeft immers als groep iets mee gemaakt, iets gepresteerd.

Inhoud

We gaan kijken wat binnen een groep de mensen aan elkaar bindt. Hoe de meeste groepen evolueren. Welk zijn de klassieke rollen die gespeeld worden. Hoe verwerft men welke rol. Hoe wordt de macht verdeeld en door wie. Hoe kunnen we de groep sturen en rendabel maken. Is er een rol voor een coach bij een teambuilding of laten wij dat over aan het team? Moeten we met verschillende groepen werken? Wat zijn de consequenties van verschillende groep?

Resultaat

 • Men krijgt zicht op de werking van de groep.
 • Men merkt wie welke rol speelt, en hoe we hem het best aanpakken.
 • We leren de grenzen van het team kennen.
 • Het team is een geheel geworden.
 • Wij hebben oog voor de non-verbale communicatie binnen de groep.
 • We gaan leren met het team te werken naar een bepaald doel.
 • We leren ze zichzelf coachen en trainen.

Doelgroep

Iedereen die voor een groep moet spreken, hetzij beroepshalve, hetzij sociaal. Ofwel moet hij een groep van iets overtuigen, ofwel moet hij informatie overbrengen.

Verantwoording

Het is voor de meeste mensen moeilijk om te spreken voor een groep. Plankenkoorts, podiumvrees, vlindertjes in de buik, zelfs de meest ervaren toneelspeler heeft er nog vaak last van. Maar hoe meer zelfvertrouwen men heeft, hoe beter kan men omspringen met deze vrees. Een goede voorbereiding, het beheersen van het verhaal, wat technieken en al dan niet een goede ondersteuning van audio- en videomiddelen doen wonderen.

Inhoud

We bekijken de noodzaak van een goede voorbereiding. Dat is immers de halve presentatie. We helpen de deelnemers een goede analyse maken van de boodschap die men wil brengen. We geven inzicht in het opmaken van de tekst. We denken na over de te volgen procedures en zorgen voor een structuur. We hebben het over communicatievaardigheden, hun effecten en technieken. Beoordelen van de doelgroep, hun samenstelling en achtergrond. Bekijken van de locatie en opstelling ervan. Hulp bij de keuze van hulpmiddelen. Een stukje lichaamstaal. Basis van groepsdynamiek en rollen. Opvang bij het krijgen van reacties: rondvragen, onderscheid tussen “echte” en “valse” reacties.

Resultaat

 • Men is bewust van de noodzaak van een goede voorbereiding.
 • Veel efficiëntere presenteren minder lang en minder vaak.
 • Beter gevoel voor en na de presentatie.
 • Zelfzekerder.
 • Meer respect en erkenning van de toehoorders.
 • Grotere luisterbereidheid.
 • Het behalen van het doel van de presentatie.
 • Plezier krijgen in dit werk.

Doelgroep

Iedereen die leiding moet geven, zowel het topmanagement als mensen van het middenkader, maar ook ploeg – en teamverantwoordelijken, werfleiders, meestergasten, trainers van sportverenigingen, clubbesturen, enz.

Verantwoording

Meestal gaat men om mensen te motiveren intuïtief te werk, zonder blijven stil te staan of de aanpak wel de juiste is. Motiveren wordt steeds complexer, en de eisen talrijker. Onderzoek en onze eigen ervaring leert ons dat financiële motivatie maar heel even duurt (maximaal 3 maanden). Bovendien is er meestal geen mogelijkheid om met het geldzakje mensen te motiveren. Mensen motiveren op een algemene manier kan niet meer. We moeten onze motivatie aan de persoon aanpassen. We zullen onze motieven ergens anders moeten vandaan halen. Gelukkig kunnen we de vaardigheden die nodig zijn bij het motiveren aanleren.

Inhoud

In de training maakt men de deelnemers wegwijs in de basisregels van motiveren. We reiken oplossingen aan voor de problemen die zich kunnen voordoen. Wij bekijken samen hoe wij de bereidheid kunnen vergroten bij onze medewerkers. Hoe we conflicten kunnen vermijden of oplossen. Welke motieven we het beste kunnen gebruiken, aangepast aan de persoon. Natuurlijk bekijken wij ook hoe het zit met de communicatie: hoe brengen wij de boodschap, de opdracht? Wat houdt een functioneringsgesprek of een beoordelingsgesprek in ten opzichte van de motivering? Hoe kunnen we nog motiveren bij slecht nieuws.

Resultaat

 • Inzicht in de rol vaan de leidinggevende als motiveerde persoon.
 • Inzicht in de verschillende mogelijkheden om te motiveren.
 • Houden van personeelsgesprekken.
 • Inzicht in de diverse persoonlijkheden.
 • Analyseren van situaties.
 • Op de juiste manier reageren.
 • Grotere sociale en communicatieve vaardigheden.

Verantwoording

Tussen de sociologie en de psychologie was er nog een vacuüm. Sommige reacties van een groep waren niet te verklaren van uit één van deze twee benaderingen. Een team is niet zomaar een groep mensen. Iedereen die er deel van uitmaakt krijgt en kiest één of meerdere rollen in te vullen om zijn plaats binnen het geheel in te nemen. Zij functioneren het beste in het team wanneer zij de rol kunnen vervullen die hen het beste ligt. Voor diegene die leiding geeft is het punt de leden te helpen en te sturen om hun plaats binnen de groep zo snel mogelijk te herkenen en deze bewust of onbewust te laten in vullen.

Vanuit de groep worden er ook bepaalde regels opgelegd die het functioneren als geheel moeten bevorderen. Deze regels kunnen echter zo sterk op het individu doorwegen dat de persoon zelf minder presteert en slechter rendeert. Stress en conflicten kunnen hierdoor optreden. Vooral de gelijkvormigheids druk kan zeer zwaar doorwegen en beslissingen in de groep ontlokken die enkel dienen om deze gelijkvormigheid te bewaren, maar voor het functioneren als groep negatief werken en contraproductief zijn. Van deze mogelijke invloeden moet de leider op de hoogte zijn en deze herkennen, om op gepaste manier te kunnen reageren.

Doelstelling

 • Meer inzicht verwerven in de groep.
 • De motivatie van de groep definiëren.
 • De druk herkennen vanuit de groep op het individu.
 • Controle houden op de beslissingen van de groep.
 • De dynamiek van een groep.
 • Werkvergaderingen leiden
 • Conflicten vermijden binnen de groep en ze eventueel oplossen.

Programma

 • Bewust maken van de groepsdynamiek via praktische oefeningen.
 • Communicatie en de storingen.
 • Motiveren.
 • Analyse van de groep.
 • Bepalen van het rollenpatroon van de groepsleden.
 • Conflicten behandeling.

Doelgroep

Iedereen die op de werkvloer gesprekken moet houden: functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken of slechtnieuwsgesprekken, zowel leiding gever als leiding krijger.

Verantwoording

Voor het personeelsmanagement zijn gesprekken met personeel niet meer weg te denken. Deze gesprekken zijn niet eenvoudig. Men heeft te kampen met vooroordelen, verkeerde communicaties, te beperkte of te ruime functieomschrijvingen, privileges, tradities en gewoontes, groepsdynamiek en rollenpatronen. Kortom een geheel van factoren die een rol spelen. Alleen de wetenschap dat die dingen allemaal mee spelen, toont de moeilijkheid aan om deze gesprekken zo vruchtbaar mogelijk te maken. Nochtans zijn het deze gesprekken die de samenhang, het goed functioneren van het bedrijf en het vermijden van conflicten enorm kunnen bevorderen. Dit op voorwaarde dat deze gesprekken zo professioneel en eerlijk mogelijk worden gehouden en niet omdat het nu eenmaal moet.

Inhoud

Wij bekijken samen hoe wij de bereidheid en bekwaamheid kunnen vergroten bij onze medewerkers. Welke stijlen van attitude kunnen we aannemen om deze gesprekken te voeren. Hoe we conflicten kunnen vermijden of oplossen. Natuurlijk bekijken wij ook hoe het zit met de communicatie: hoe brengen wij de boodschap, de opdracht? Wat houdt een functioneringsgesprek of een beoordelingsgesprek in? Hoe brengen we slecht nieuws? Hoe krijgen we de meeste feedback? Waar ligt het evenwicht tussen zakelijkheid en menselijkheid.

Resultaat

 • Inzicht in de rol vaan de leidinggevende
 • Inzicht in de verschillende functies van de leidinggevende
 • Hanteren van de leidingstijlen
 • Motiveren van anderen
 • Plannen en tijdsbeheer
 • Houden van personeelsgesprekken
 • Inzicht in de diverse persoonlijkheden
 • Analyseren van situaties
 • Op de juiste manier reageren
 • Grotere sociale en communicatieve vaardigheden
Kernsupport

Kernsupport