Passie,
de kern van je motivatie

Kernsupport biedt ondersteuning aan particulieren, bedrijven en organisaties. Onze coaches beschikken over relevante kennis en een brede ervaring. We blijven onszelf uitdagen via intervisie en het volgen van nieuwe opleidingen. We bieden bewust een breed pakket aan begeleiding en ondersteuning aan. Samen bepalen we de juiste aanpak voor jou of jouw bedrijf.

Coaching

Coaching is nuttig bij problemen. Een coach kan je ook helpen een hoger doel te bereiken. Veel topsporters maken bijvoorbeeld gebruik van een coach om zichzelf beter te leren kennen. Hierdoor verbeteren hun prestaties. De gecertificeerde coaches van Kernsupport bieden in een vertrouwelijke sfeer resultaatgerichte, professionele coaching trajecten aan. Persoonlijke groei staat daarbij centraal. Zo blijf je je ontwikkelen.

Counseling

Via counseling brengen wij je technieken bij om zelf oplossingen te vinden, ontwikkel je (nieuwe) vaardigheden en leer je al je capaciteiten optimaal te benutten. De begeleiding richt zich ook op het vergroten van zelfmanagementvaardigheden om terugval te voorkomen. Investeer in je gezondheid of die van de professionals binnen je bedrijf en kijk met vertrouwen naar de toekomst.


Stress-burn-out begeleiding

Een beetje werkdruk is niet verkeerd. Onder invloed van tijdelijke stress leveren jij en jouw professionals namelijk de beste prestaties. Het is een oerinstinct om in dreigende situaties te kunnen overleven. Echter, wanneer er te lang druk op de ketel staat, blijft het lichaam in deze overactieve stand staan. Dit geeft lichamelijke en geestelijke problemen. De eerste symptomen zijn vooral ‘vage’ klachten (geheugenproblemen, slecht slapen, prikkelbaar, maagproblemen). Deze klachten kunnen op termijn leiden tot uitputting: een burn-out. Pak de klachten aan. Zo komen je of jouw professionals weer in balans.

Kernsupport begeleidt je bij burn-out, overwerktheid en andere stress-gerelateerde zaken. Door het herstellen van de neuro-hormonale balans verminderen symptomen. Wij weten welke maatregelen noodzakelijk zijn om dit te realiseren. Denk aan het reduceren van stressoren, conditieverbetering, attitude- en gedragsveranderingen. De begeleiding richt zich ook op het vergroten van zelfmanagementvaardigheden om terugval te voorkomen.

Investeer in je gezondheid of die van jouw professionals en kijk met vertrouwen naar de toekomst.

Trauma verwerking EMDR

Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan een schokkende ervaring zijn, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Het kunnen ook andere ervaringen zijn die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven zoals pesterijen of misbruik in de jeugd. Als deze in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben, kan de methode gebruikt worden.

Onze werkwijze

Het traject start met een intakegesprek, waarin we de gebeurtenis en klachten doorlopen. Daarna bepaalt de coach welk EMDR-protocol ingezet kan worden. Bij deze methode maakt men gebruik van oogbewegingen en geluid. Het doel van de EMDR-begeleiding is het op gang brengen van natuurlijke verwerkingssysteem, waardoor emoties en spanningen afzwakken of zelfs verdwijnen.

Meer informatie over EMDR therapie >

Psychische begeleiding

De experts van Kernsupport zijn gespecialiseerd in coaching, changemanagement en psychische begeleiding. Onze persoonlijke benadering is erop gericht dat jij en jouw medewerkers tevreden én sterker de deur uit gaan. Mensen die met vertrouwen en plezier in het leven staan functioneren beter. Daarom is het belangrijk te investeren in het creëren van balans. Bijvoorbeeld door te onderzoeken waar belemmeringen zitten of waar klachten vandaan komen, want soms hebben deze een diepere achtergrond.

We bieden hulp bij:

 • depressie
 • lusteloosheid
 • dwangstoornissen
 • angst – en paniekaanvallen
 • rouwverwerking
 • vergroten zelfvertrouwen
 • persoonlijke en sociale ontwikkeling

Onze werkwijze

Het traject start met een intakegesprek. Kernsupport zoekt samen met jou of jouw medewerker de balans door het bespreken van persoonlijke ervaringen. Daarna stellen we samen een plan van aanpak op en gaan we aan de slag met het onderzoeken van omgevingsfactoren en inzichten combineren. Welke elementen dat zijn en in welke mate deze terugkomen, verschilt per persoon. Daarom is onze coaching altijd maatwerk.

De verborgen invloed van neurotransmitters

Wat zijn neurotransmitters?

Je hersenen zijn betrokken bij alles wat je doet, denkt, zegt en voelt. Je kunt ze vergelijken met een controlekamer: ze besturen, registreren en analyseren voortdurend om alle taken goed te laten verlopen. Neurotransmitters zijn onmisbare signaalstofjes in de hersenen, die zenuwimpulsen doorgeven aan de hersenen en het lichaam. Ze zijn betrokken bij je motoriek, immuniteit, emotionele expressie en pijnbeleving.

Het optimaal functioneren van de neurotransmitters leidt tot het goed functioneren van het geheugen, alertheid, emotionele stabiliteit, goed kunnen leren en presteren en ontspannen. Daar en tegen leidt een tekort aan neurotransmitters tot een verminderd herstelvermogen. Je kunt dat merken aan gevoelens van angst, depressie, burn-out, verminderde plezierbeleving, onvoldoende controle over emoties, vermoeidheid en verminderde zelfvertrouwen.

Burn-out, Neurotransmitters en Herstel

Kernsupport zet bij het behandelen van burn-out, depressie en andere stress gerelateerde klachten de neurotransmitters test in om tekorten aan te vullen en een optimaal herstel te bereiken.

Binnen Kernsupport verzorgt Danny Veraart de afname van deze test, waarvoor hij opgeleid is door de Cellcare Health Group. Hij is ook aangesloten bij CellCare Health Group.

Hypnotherapie

Wat is hypnose?

Dagelijks verkeren wij meerdere malen in een staat van hypnose; meestal zijn we het ons niet bewust. Als we helemaal opgaan in een film of boek kunnen we zo geconcentreerd zijn, dat we ons helemaal inleven in de gebeurtenissen en vervolgens de emoties zelfs ervaren.
In een staat van hypnose hebben we direct contact met ons onderbewustzijn; daar ligt vast wie we werkelijk zijn en wat we voelen. In hypnose zijn we tot verbazingwekkende prestaties in staat.

Hypnose is een natuurlijk staat van zijn. Het  gevoel  wat  hierbij  hoort  is  diepe  ontspanning.  Deze ontspanning  verdiepen  we  in  de  sessie  totdat  je  in  (diepe)  hypnose  bent.  Je  zintuigen  werken  nog  volledig,  maar  je normale waakbewustzijn is wat  meer  naar  de  achtergrond.  In  deze  diepe  staat  van  hypnose  kunnen  we samen  jouw klacht zo goed als mogelijk wegnemen  of aanzienlijk verminderen. Dit doen we door naar de oorzaak ervan te gaan en het daar te ‘repareren’ waar het is ontstaan.

Wat is het niet? 

Hypnose is geen hocus, pocus en ook geen wondermiddel. Ook is de hypnotherapeut niet in staat jou iets te laten doen tegen je wil. Je  blijft,  net  als  in  waakbewustzijn,  volledige  wilsbeschikking  houden.  Je  kunt horen,  voelen,  denken  in  hypnose.  Zelfs  liegen  is mogelijk  in hypnose. Je  ogen  heb  je dicht zodat je jouw  aandacht meer naar ‘binnen’ kunt richten. Deze innerlijke focus vormt de basis voor een succesvolle hypnose.

Wat mag je verwachten van de hypnose-sessie?

Vaak is het mogelijk  om binnen één sessie resultaat te boeken,  zodat je klacht weg is of sterk verminderd is. Soms is meer dan één sessie nodig, vooral als de klachten hardnekkig zijn. Het oplossen van de klachten binnen één sessie kan ik niet garanderen, wel dat ik de intentie heb om je zo goed mogelijk te helpen. De sessies duren circa 1,5  tot 2,5 uur. Zeker de eerste keer, omdat we dan ook  het  voorgesprek  hebben  waarin  we  wat  dieper  ingaan  op  je  klacht(en)  en doel(en). In dit gesprek geef ik ook aan of ik je wel of niet kan helpen.

Waarvoor kun je hypnotherapie o.a. inzetten:

 • Burn-out en/of stress gerelateerde klachten;
 • Gebrek aan zelfvertrouwen, laag zelfbeeld, lage zelfwaardering;
 • Angsten en fobieën;
 • Faalangst;
 • Verslavingen (roken, eten, alcohol);
 • Slapeloosheid

Praktisch:

 • Plan je  afspraak  ruim in, zodat je hetgeen wat gebeurt in de sessie in rust tot je door kan laten dringen. Als het kan plan die dag verder niets of niet zo veel;
 • Draag makkelijk zittende en bedekkende kleding;
 • Je bent niet onder invloed van alcohol of drugs;
 • Indien je medicatie hebt, laat me dat weten;
 • Ben je  in  behandeling  van  huisarts  of  specialist,  stem  met  ze  af  dan  wel informeer ze;

Re-integratie - Spoor 1 en 2 trajecten, Individueel Maatwerk

Als werkgever kun je te maken krijgen met een zieke werknemer die niet meer terug kan keren binnen de eigen organisatie. Kernsupport begeleidt deze zieke werknemers naar werk bij een andere werkgever. Wij stemmen het traject goed af op de wensen en mogelijkheden van de werknemer. Als werkgever ontvang je voortgangsrapportages van het traject.

In het traject onderzoeken we ook of er belemmeringen en klachten zijn en waar deze vandaan komen, soms hebben deze een diepere achtergrond.

Onze werkwijze

Het traject start met een intakegesprek.

Daarna volgt:

Stap 1 Aanbodversterking:

Het ontwikkelen van een zelfpresentatie en een persoonlijk profiel.

Stap 2 Beroepenoriëntatie:

Bepalen beroepsrichting door middel van een beroepentest zodat de medewerker zich kan oriënteren op de arbeidsmarkt.

Stap 3 Persoonlijk Actieplan:

De medewerkers stelt een persoonlijk actieplan op voor actieve arbeidsmarktbenadering.

Stap 4 Begeleiding naar werk:

De medewerker zet een netwerk op, gaat aan de slag met jobsearch en krijgt sollicitatiebegeleiding en coaching bij het zoeken naar werk.

 

Nazorg:

Wij bieden 2 maanden ondersteuning bij vraagstukken die zich in de nieuwe werkomgeving voordoen.

Outplacement trajecten

Resultaatgerichte aanpak

Soms moet jouw organisatie door een reorganisatie afscheid nemen van een of meerdere medewerkers en zijn er geen andere functies beschikbaar binnen de organisatie die passen bij de medewerker. Of een medewerker functioneert niet meer goed en uw organisatie wil daarom de arbeidsrelatie beëindigen. Kernsupport helpt jou en jouw medewerker bij de outplacement en begeleidt jouw werknemer bij heroriëntatie op de arbeidsmarkt.

Onze werkwijze

Het traject start met een intakegesprek.

Stap 1 Rouwverwerking:

Begeleiding bij het verwerken van het ontslag.

Stap 2 Aanbodversterking:

De medewerker ontwikkelt een zelfpresentatie en een persoonlijk profiel.

Stap 3 Beroepenoriëntatie:

De medewerker bepaalt zijn beroepsrichting door middel van een beroepentest om zich te kunnen oriënteren op de arbeidsmarkt.

Stap 4 Persoonlijk Actieplan:

De medewerker stelt een persoonlijk actieplan op voor een actieve arbeidsmarktbenadering.

Stap 5 Begeleiding naar werk:

De medewerker zet een netwerk op, gaat aan de slag met jobsearch en krijgt sollicitatiebegeleiding en coaching bij het zoeken naar werk.

Nazorg:

Wij bieden 2 maanden ondersteuning bij vraagstukken die zich in de nieuwe werkomgeving voordoen.

Kernsupport

Kernsupport