Kernsupport is gespecialiseerd in het helder in beeld brengen én aanpakken van problemen. Hiervoor gebruiken wij al jaren met succes de techniek van Opstellingen.

Bij deze techniek kijken we heel gericht naar de organisatie in kwestie in relatie met zijn omgeving. We bootsen letterlijk het complex van bedrijven en personen na. In deze vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid worden de onderlinge verhoudingen duidelijk. De klant kijkt als toeschouwer naar de Opstelling en kan zaken direct herkennen of een plaats geven. Op die manier diepen we vraagstukken uit en ontrafelen we deze. Zo krijgt men meer inzicht in onderlinge relaties en kan men doelgericht werken aan een oplossing.

Kernsupport

Kernsupport