‘Back in Business’ zoekt bij de klant een geschikte werkgever voor een werkervaringsplaats. Bij een match wordt een contract tussen de klant en de werkgever opgesteld en getekend.Bedrijven die een werkervaringsplaats ter beschikking stellen, worden op basis van vooraf vastgestelde selectiecriteria getoetst. De poule van deelnemende bedrijven bestaat voor een belangrijk deel uit boomkwekers en tuinbouw, waarmee een samenwerkingsverband is opgezet. Dat betekent dat vooral boomkwekerijen werkervaringsplaatsen leveren. Daarnaast worden bij andere MKB-bedrijven in de gemeente Zundert en andere gemeenten in de omgeving werkervaringsplaatsen gecreëerd.

Terwijl de klant op de werkplaats ervaring op doet, wordt gelijktijdig gezocht naar een duurzame baan. Is die eenmaal gevonden, dan gaat de klant daar aan het werk en is de arbeids- en maatschappijparticipatie een feit. Via een nazorgtraject wordt de klant gevolgd om een terugval te voorkomen.
Wanneer de klant aan het werk is, wordt deze intensief en doelgericht gecoacht. Er wordt een programma gevolgd dat herstelondersteunend en rehabiliterend is. Dit programma vindt plaats in een (werk)omgeving waar ruimte is voor aandacht, groei en maatschappelijke participatie. Het doel is dat de klant weer de regie over het eigen leven in handen krijgt en die regie ook kan voeren. Daarnaast wordt de klant specifiek gecoacht, zodat deze om weet te gaan met zijn/haar beperkingen.

Kernsupport

Kernsupport